Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Dňa 6. mája 2017 sa konali plavecké preteky VC Primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom v Trenčíne. Pretekov sa zúčastnilo 5 klubov z Českej republiky, jeden z Poľska, jeden z Rakúska a 35 klubov zo Slovenska, spolu sa pretekov zúčastnilo viac ako 100 pretekárov. Preteky sa konali v 25 m bazéne. Z nášho klubu sa pretekov zúčastnili 6 plavci a to: Erik Birkuš, Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Adam Riečičiar a Marek Sloboda. Ako doprovod boli rodičia manželia Blattnerovci a Slobodovci, p. Birkuš, Daniela Barbušová a Larisa Jarembáková ako športový psychológ. Daniela Šipošová bola vedúcou výpravy.

Erik BIRKUŠ, S8,SB7,SM8 – štartoval v piatich disciplínach, zaplával si štyri osobné rekordy. Umiestnil sa raz na druhom mieste, trikrát na treťom a raz na štvrtom mieste vo svojej vekovej skupine a tak získal jednu striebornú a tri bronzové medaily. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 – štartovala v piatich disciplínach, umiestnila sa päťkrát na prvom mieste a tým získala päť zlatých medailí vo svojej vekovej skupine a zaplávané časy neboli ďaleko za osobnými rekordmi. Katarína CHUDÁ, S13,SB13,SM13 – štartovala v piatich disciplínach, umiestnila sa päťkrát na prvom mieste a tým získala päť zlatých medailí vo svojej vekovej skupine. Zaplávané časy predstavili dva osobné rekordy a ostatné zaplávané časy neboli ďaleko za osobnými rekordmi. Jadranka MARIĆ, S9,SB8,SM9 – štartovala v piatich disciplínach, umiestnila sa päťkrát na prvom mieste a tým získala päť zlatých medailí vo svojej vekovej skupine. Zaplávané časy predstavili jeden osobný rekord a ostatné zaplávané časy boli tesne za osobnými rekordmi. Adam RIEČIČIAR, S5,SB4,SM5 – štartoval v štyroch disciplínach. V disciplíne 50 m znak sa umiestnil na druhom mieste a získal striebornú medailu. Ďalej bol dvakrát štvrtý a raz piaty vo svojej vekovej skupine. Časy boli poznamenané tým, že sa dlhodobo pripravuje na maturitné skúšky a mal aj zdravotné problémy začiatkom roka. Marek SLOBODA, S11,SB11,SM11 – štartoval v piatich disciplínach, zaplával si jeden osobný rekord v disciplíne 100 m prsia. Celkovo sa trikrát umiestnil na prvom a dvakrát na druhom mieste a tak získal tri zlaté medaily a dve strieborné medaily.

Niektoré foto prevzaté zo stránky: https://www.zonerama.com/Pasto55/Album/2996813,

IMG_20170506_220224_111   IMG_20170506_220224_113    20170506_111831   Naše dievčatá štartujú 100 m znak

Naše dievčatá v cieli   Marek Sloboda-100 m znak

Katka Chudá pláva znak   Adam Riečičiar štartuje disciplínu 50 m znak

Jadranka Marič na stupni víťazov   _RP05538