Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojimi 2 percentami podporili alebo aj inak podporia aktivity nášho plaveckého klubu.

    

Každý rok sa môžete rozhodnúť, komu poskytnete svoje 2 % z dane.

Využili ste túto možnosť už v minulosti alebo sa len prvýkrát rozhodujete?

Ak sa rozhodnete ich venovať nášmu plaveckému klubu, potom:

  • podporíte športový rozvoj detí, mládeže i dospelých športovcov s telesným a zrakovým postihnutím
  • umožníte im zviditeľňovať výsledky svojho snaženia na domácich i medzinárodných plaveckých súťažiach a tým aj reprezentáciu nielen nášho plaveckého klubu, mesta, ale aj Slovenskej republiky
  • podporíte budúcnosť týchto športovcov a ich športový rast

IBAN: SK39 7500 0000 0040 2835 0465

IČO: 42255341

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno alebo názov: PK telesne a zrakovo postih. športovcov DOLPHINS v Bratislave

Sídlo

Ulica: Pri Mlyne  

Súpisné/orientačné číslo: 48

PSČ: 831 07

Obec: Bratislava