Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojimi 2 percentami podporili alebo aj inak podporia aktivity nášho plaveckého klubu.

    

Každý rok sa môžete rozhodnúť, komu poskytnete svoje 2 % z dane.

Využili ste túto možnosť už v minulosti alebo sa len prvýkrát rozhodujete?

Ak sa rozhodnete ich venovať nášmu plaveckému klubu, potom:

  • podporíte športový rozvoj detí, mládeže i dospelých športovcov s telesným a zrakovým postihnutím
  • umožníte im zviditeľňovať výsledky svojho snaženia na domácich i medzinárodných plaveckých súťažiach a tým aj reprezentáciu nielen nášho plaveckého klubu, mesta, ale aj Slovenskej republiky
  • podporíte budúcnosť týchto športovcov a ich športový rast

 

    IBAN: SK5109000000005016884675 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

    názov účtu: Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

    IČO: 42255341