Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

logo Pravda        Logotyp_horizontal_1

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

Gabčíkova 8

841 04 Bratislava 4

Slovenská republika

 

Ing. Daniela ŠIPOŠOVÁ, tel.: +421 903329035 , e-mail: daniela.siposova@gmail.com

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK5109000000005016884675

 

plavecké tréningy: trojdráhový bazén,  GAUDEAMUS, Mokrohájska ul., Bratislava  

deň od – do od – do
pondelok 6:00 – 8:00 18:00 – 20:00
utorok 6:00 – 8:00 18:00 – 20:00
štvrtok 6:00 – 8:00 18:00 – 20:00
piatok 6:00 – 8:00 18:00 – 20:00