Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Našim pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o ďalšie športové a rekreačné odvetvia.

Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a rastom členskej základne boli športovci začlenení do oddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a silového trojboja. V roku 1968 bol založený plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov (ďalej len „TPŠ“), ktorý založil Štefan Brčák a bol súčasťou oddielu telesne postihnutých športovcov, do ktorého patrili športy: ľahká atletika, volejbal, stolný tenis a plávanie. Na vedení oddielu TPŠ sa vystriedali viacerí predsedovia. Oddiel telesne postihnutých športovcov prešiel rôznymi zmenami, prví sa odčlenili stolní tenisti, potom atléti a osamostatnili sa aj volejbalisti. V ŠK IAMES Bratislava nakoniec ostali len plavci a poslednou predsedníčkou nakoniec už len plaveckého oddielu TPŠ bola Ing. Daniela Šipošová, pod ktorej vedením aj ako trénerky členovia dlhé roky dosahovali mimoriadne športové výsledky. Celkovo jej zverenci prekonali 2 paralympijské rekordy, 3 svetové rekordy a 8 európskych rekordov. Medzi tieto významné výsledky patrí úspešné organizovanie a zabezpečenie  30 ročníkov medzinárodných plaveckých pretekov zdravotne postihnutých športovcov SLOVAKIA CUP, ako aj zisk prvej zlatej paralympijskej medaily za éry samostatnosti Slovenskej republiky na paralympijských hrách v Atlante v roku 1996 jej zverencom Andrejom Zaťkom.

V roku 2011 bolo založené občianske združenie s názvom Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave (PK DOLPHINS), kde sa dobrovoľne združujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať individuálne plavecké športy v Bratislave a jeho okolí. Zakladateľmi boli Ing. Daniela Šipošová, Daniela Barbušová, Daniela Hamšíková, Eva Horňanská, Ján Beracka st. a Igor Petrikovič.

Plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov organizovaný v ŠK IAMES v tomto klube v roku 2013 zanikol a všetky kompetencie v oblasti plávania telesne a zrakovo postihnutých športovcov vrátane jeho členskej základne prešli delimitáciou na Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave, aby sa mohli ďalej venovať plaveckému športu a pokračovať v dosahovaných kvalitných športových výkonov.

Za obdobie rokov 1974 až 2013 vzorne reprezentovalo plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov ŠK IAMES Bratislava pod vedením trénerky Ing. Daniely Šipošovej, s ktorou úzko spolupracovala aj trénerka Daniela Barbušová viac ako 140 plavcov a členmi bolo ďalších cca 35 osôb.