Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Našim pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o ďalšie športové a rekreačné odvetvia.

Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a rastom členskej základne boli športovci začlenení do oddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a silového trojboja. V roku 1968 bol založený plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov (ďalej len “TPŠ”), ktorý založil Štefan Brčák a bol súčasťou oddielu telesne postihnutých športovcov, do ktorého patrili športy: ľahká atletika, volejbal, stolný tenis a plávanie. Na vedení oddielu TPŠ sa vystriedali viacerí predsedovia. Oddiel telesne postihnutých športovcov prešiel rôznymi zmenami, prví sa odčlenili stolní tenisti, potom atléti a osamostatnili sa aj volejbalisti. V ŠK IAMES Bratislava nakoniec ostali len plavci a poslednou predsedníčkou nakoniec už len plaveckého oddielu TPŠ bola Ing. Daniela Šipošová, pod ktorej vedením aj ako trénerky členovia dlhé roky dosahovali mimoriadne športové výsledky. Celkovo jej zverenci prekonali 2 paralympijské rekordy, 3 svetové rekordy a 8 európskych rekordov. Medzi tieto významné výsledky patrí úspešné organizovanie a zabezpečenie  30 ročníkov medzinárodných plaveckých pretekov zdravotne postihnutých športovcov SLOVAKIA CUP, ako aj zisk prvej zlatej paralympijskej medaily za éry samostatnosti Slovenskej republiky na paralympijských hrách v Atlante v roku 1996 jej zverencom Andrejom Zaťkom.

V roku 2011 bolo založené občianske združenie s názvom Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave (PK DOLPHINS), kde sa dobrovoľne združujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať individuálne plavecké športy v Bratislave a jeho okolí. Zakladateľmi boli Ing. Daniela Šipošová, Daniela Barbušová, Daniela Hamšíková, Eva Horňanská, Ján Beracka st. a Igor Petrikovič.

Plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov organizovaný v ŠK IAMES v tomto klube v roku 2013 zanikol a všetky kompetencie v oblasti plávania telesne a zrakovo postihnutých športovcov vrátane jeho členskej základne prešli delimitáciou na Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave, aby sa mohli ďalej venovať plaveckému športu a pokračovať v dosahovaných kvalitných športových výkonov.

Zoznam TP a ZP plavcov a ďalších členov ŠK IAMES Bratislava od roku 1974 do roku 2013

Zoznam plavcov, ktorí za obdobie rokov 1974 až 2014 vzorne reprezentovali plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov ŠK IAMES Bratislava pod vedením trénerky Ing. Daniely Šipošovej, s ktorou úzko spolupracovala aj trénerka Daniela Barbušová.

P.č. meno plavci   P.č. meno plavci
1. Bačko Zdeněk plavec TP   47. Holek Šiomon plavec TP
2. Bakalík Dušan plavec TP   48. Horínek Stanislav plavec TP
3. Balcová Michaela plavec TP   49. Horňanský Martin plavec
4. Baričič Jozef plavec TP   50. Horváth Ivan plavec TP
5. Batka Martin plavec TP   51. Horváth Jozef plavec TP
6. Bedecs Patrik plavec TP   52. Höszová Ľubomíra plavec TP
7. Bencová Eva plavec TP   53. Hotová Ivana plavec TP
8. Beracka Ján, ml. plavec TP   54. Chlepko Blažej plavec TP
9. Beracka Michal plavec TP   55. Chovan Ján plavec TP
10. Bizoň Martin plavec TP   56. Chovan Jozef plavec TP
11. Blattnerová Tatiana plavec ZP   57. Ivánek Alexander plavec TP
12. Blažíčková Romana plavec TP   58. Izhovska Vislana plavec TP
13. Bodžár Andrej plavec TP   59. Izsóf Gabriel plavec TP
14. Bojňanský Miroslav plavec TP   60. Jagwirth Viktor plavec TP
15. Borza Roman plavec TP   61. Janičová Jana plavec TP
16. Botlík Roman plavec TP   62. Jarošová Martina plavec TP
17. Brandoburová Katarína plavec TP   63. Kabóková Katarína plavec TP
18. Brčák Štefan plavec   TP   64. Kainová Michaela plavec ZP
19. Brezovák Eduard plavec TP   65. Kimličková Kristína plavec TP
20. Brunovský Adrián plavec TP   66. Kissová Andrea plavec TP
21. Buchta Roman plavec TP   67. Klasovitá Eva plavec TP
22. Buranová Lenka plavec   68. Kollár Ján plavec TP
23. Buranová Lucia plavec TP   69. Krkoška Michal plavec TP
24. Cigáň Juraj plavec TP   70. Kveták Štefan plavec TP
25. Čalfa Matej plavec TP   71. Lenz Tomáš plavec TP
26. Danišová Jana plavec TP   72. Líška Peter plavec TP
27. Dendisová Jana plavec TP   73. Lováš Peter plavec TP
28. Dubový Pavol plavec TP   74. Luknár Filip plavec TP
29. Fabiánová Brigita plavec TP   75. Lysá Mária plavec TP
30. Fagan Radovan plavec TP   76. Majerčák Ján plavec TP
31. Ferenceyová Linda plavec TP   77. Majkútová Daniela plavec TP
32. Foltýn Andrej plavec TP   78. Malaníková Barbora plavec TP
33. Froľo Miroslav plavec TP   79. Margoč Marek plavec TP
34. Gajdoš Stanislav plavec TP   80. Marić Jadranka plavec TP
35. Gálková  Renata plavec TP   81. Maričákova Marcela plavec TP
36. Gálková Miroslava plavec TP   82. Martanovičová Iveta plavec TP
37. Gažová Alena plavec TP   83. Menyhart Zoltán plavec TP
38. Gettlerová Anna plavec TP   84. Méry Viliam plavec TP
39. Gizman Roman plavec TP   85. Mikulášiková Viera plavec TP
40. Glaus Peter plavec TP   86. Mosin Martin plavec TP
41. Griač Jozef plavec TP   87. Mydliar Ján plavec TP
42. Grich Richard plavec ZP   88. Nováková Dáša plavec TP
43. Gróf Kamil plavec TP   89. Nováková Ľubica plavec TP
44. Halásová  Jana plavec TP   90. Nováková Soňa plavec TP
45. Hlavatý Juraj plavec TP   91. Oktábec Ján plavec TP
46. Hlavenková Katarína plavec TP   92. Pacák Radomír plavec TP

 

P.č. meno plavci   P.č. meno členovia
91. Palínsky Marek plavec TP   1. Barbušová Daniela člen
92. Patrmanová Mária plavec TP   2. Batková Martina člen
93. Pavlicová Martina plavec TP   3. Beracka Ján, st. člen
94. Petrikovičová Karina plavec ZP   4. Beracková Jana člen
95. Poláková Veronika plavec ZP   5. Berská Mária člen
96. Polcová Marta plavec TP   6. Blattnerová Katarína člen
97. Praženicová Dominika plavec TP   7. Červeňák Juraj člen
98. Príbojski Pavol plavec TP   8. Demáczek Juraj člen
99. Prokeinová Margita plavec TP   9. Durecová Jana člen
100. Puk František plavec TP   10. Hamšíková Daniela člen
101. Radi František plavec TP   11. Haramia Marián člen
102. Repka Peter plavec TP   12. Holeková Emerita člen
103. Riečičiar Adam plavec TP   13. Horňanská Eva člen
104. Rybár Pavol plavec TP   14. Horňanská Renáta člen
105. Ryšavá Paulína plavec TP   15. Horská Slávka člen
106. Selep Alojz plavec TP   16. Hotový Stanislav člen
107. Sloboda Marek plavec ZP   17. Jarembáková Larisa člen
108. Sloboda Marek plavec ZP   18. Liba Jozef člen
109. Straňáková Jana plavec TP   19. Marić Katarína člen
110. Suchánek Oskar plavec TP   20. Mozoláni Martin člen
111. Sýkora Peter plavec TP   21. Nádlerová Agnes člen
112. Ščasnárová Patrícia plavec TP   22. Nemčok Oto člen
113. Šefčíková Petra plavec TP   23. Ozoráková Andrea člen
114. Škuliba Silvester plavec TP   24. Pacák Svätopluk člen
115. Špot Radoslav plavec TP   25. Petrikovič Igor člen
116. Štefánková Marta  plavec TP   26. Petrikovičová Viera člen
117. Štít Peter plavec TP   27. Ryšavá Zuzana člen
118. Šuba Róbert plavec TP   28. Slobodová Miriam člen
119. Šurina Martin plavec TP   29. Šefčíková Helena člen
120. Šustriková Zuzana plavec TP   30. Šipošová Daniela člen
121. Švecová Miroslava plavec TP   31. Štangová Eva člen
122. Tekeli Jaroslav plavec TP   32. Turčinová Iris člen
123. Trtík František plavec TP   33. Višňovský Marián člen
124. Turčinová Natália plavec TP        
125. Tvarošková Renata plavec TP        
126. Ulbrich Pavol plavec TP        
127. Uporský Róbert plavec TP        
128. Vanyová Viktória plavec TP        
129. Varga Daniel plavec TP        
130. Varga Roman plavec TP        
131. Vašinová Veronika plavec TP        
132. Vincenc Ján plavec TP        
133. Vráblik Igor plavec TP        
134. Vráblik Ivan  plavec TP        
135. Zaťko Andrej plavec TP        
136. Zorkóciová Renata plavec TP