Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

                  

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

(ďalej len PK DOLPHINS), je záujmovým združením, do ktorého sa dobrovoľne združujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať individuálne plavecké športy v Bratislave a jeho okolí.

 

PK DOLPHINS

je nezávislé občianske združenie, ktoré svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej platnými zákonmi, v súlade so stanovami Slovenského paralympijského výboru (SPV), Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska (SNSŠS), Slovenskej plaveckej federácie (SPF), pravidlami International Blind Sports Federation (IBSA) a International Paralympic Committee (IPC). Propagácia politickej činnosti akejkoľvek politickej strany v PK DOLPHINS je neprípustná.

 

PK DOLPHINS

zabezpečuje v rámci svojich možností všestranný rozvoj individuálnych plaveckých športov na území mesta Bratislava a v jeho okolí. Za týmto účelom spolupracuje so všetkými, ktorí majú záujem o rozvoj plaveckých športov telesne a zrakovo postihnutých športovcov.