Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

dve-percenta-pravda-150x35

V dňoch 3.3. až 4.3.2017 sme sa zúčastnili plaveckých pretekov v Salzburgu pod názvom Salzburger Landesmeisterschaft im Schwimmen für Behinderte 2017. Pre veľkú chorobnosť sa pretekov zúčastnili len štyria plavci a to: Erik Birkuš, Anna Gettlerová, Katarína Chudá a Marek Sloboda. Cestovali sme troma autami, ubytovanie a stravovanie bolo na vlastné náklady. Ako osobní asistenti bolo rodičia Ľuba Gettlerová, Katarína Chudá, Marián Birkuš a Miriam Slobodová, ktorá bola aj vo funkcii tappera. Ďalší potrebný doprovod robili Daniela Barbušová ako tapper, Larisa Jarembáková ako športový psychológ a Daniela Šipošová ako tréner a vedúca výpravy. Organizátori vyhlasovali výsledky podľa postihnutia pre domácich pretekárov a potom boli výsledky OPEN, kde boli hodnotení aj naši plavci. Celkovo sme ako klub v disciplínach získali tri prvé umiestnenia, päť druhých miest a jedno tretie miesto v súťaži OPEN..

Erik BIRKUŠ, S8,SB7,SM8 – boli to jeho prvé medzinárodné preteky. Štartoval v piatich disciplínach a v zmiešanej štafete. V disciplíne 100 m prsia si zaplával nový osobný rekord, kde sa umiestnil na 14. mieste. V disciplíne 100 m znak sa umiestnil na 5. mieste, v disciplíne 50 m v.sp. sa umiestnil na 18. mieste, v disciplíne 100 m v.sp. sa umiestnil na 11. mieste a v disciplíne 50 m znak na 9. mieste. Anna GETTLEROVÁ, S8,SB7,SM8 – štartovala v piatich disciplínach a v zmiešanej štafete. Tiež si zaplávala osobný rekord v disciplíne 100 m prsia, v ktorej sa umiestnila na 9. mieste. V disciplíne 100 m znak sa umiestnila na 5. mieste, v disciplíne 400 m v.sp. bola štvrtá. V disciplínach 50 m v.sp. a 100 m v.sp. sa umiestnila na 8. mieste. Katarína CHUDÁ, S13,SB13,SM13 – štartovala v šiestich disciplínach a v zmiešanej štafete. Zaplávala si šesť osobných rekordov a za svoj výkon bola vyhodnotená ako najlepšia juniorka a získala pohár. V disciplínach 400 m v.sp. 200 m PP a 100 m znak sa umiestnila na prvom mieste v skupine, v disciplínach 50 m v.sp., 100 m v.sp. a 100 m prsia bola druhá. Vo vekovej kategórii seniorov obsadila druhé miesto a získala pohár hneď za účastníčkou PH z Rakúska. Celkovo bola trikrát prvá a trikrát druhá, ako jediná pretekárka bola dvakrát ocenená pohárom za dosiahnuté výsledky. Marek SLOBODA, S11,SB11,SM11 – štartoval v piatich disciplínach a v zmiešanej štafete. V disciplíne 100 m prsia si zaplával osobný rekord a umiestnil sa na 3. mieste. V disciplínach 100 m znak a 400 m v.sp. bol druhý, v disciplíne 50 m v.sp. sa umiestnil na 12. mieste, v disciplíne 100 m v.sp. na 7.mieste. Celkovo bol dvakrát druhý a raz tretí.

???????????????????????????????   ???????????????????????????????

???????????????????????????????   ???????????????????????????????

???????????????????????????????   DSC00334

DSC00337   DSC00351

Dňa 25. februára sa uskutočnilo slávnostné stretnutie k 25. výročiu založenia Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ). Pri tejto príležitosti boli ocenení športovci a dlhoroční funkcionári, ktorí dosiahli významné športové úspechy a dobrovoľníci, ktorí asociácii pomáhajú.

PK TZPŠ DOLPHINS v Bratislave zastupovala Mgr. Miriam Slobodová, Ing. Daniela Šipošová sa slávnostného stretnutia zúčastnila ako predseda komisie plávania.

Medzi športovcami, ktorí dosiahli významné športové úspechy bola ocenená členka nášho klubu Karina Petrikovičová. Medzi dlhoročnými funkcionármi bola ocenená predsedníčka klubu a trénerka Ing. Daniela Šipošová.

20170225_115023   20170225_120849

20170225_123113 – 2   20170225_111611

??????????   ??????????

 

 

Do prichádzajúceho roka

new-years-day-2017_2

všetkým pevné zdravie, šťastie, pohodu a porozumenie,

veľa osobných a športových úspechov

želajú členovia PK TZPŠ DOLPHINS

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU V ROKU 2016

podkova-stastia      kominik5

csengo_53

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc v kruhu Vašich najbližších,

 v prichádzajúcom roku 2017 všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, lásky,

spokojnosti, šťastia, porozumenia a veľa osobných a športových úspechov

želajú

 členovia PK TZPŠ DOLPHINS v Bratislave

Naša dlhoročná trénerka v plávaní telesne a zrakovo postihnutých plavcov, Daniela Šipošová, ktorá bola zamestnankyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, si dňa 22. decembra 2016 prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na pôde rezortu medailu sv. Gorazda. Viac na:

http://www.minedu.sk/pamatnou-medailou-sv-gorazda-ocenil-minister-peter-plavcan-trenerku-plavania-danielu-siposovu/

??????????

Už tradične, už po štyridsiaty raz, sme mali na záver kalendárneho roka vianočné preteky s veselými disciplínami. Pretekáme vo veselých disciplínach, ako sú 25 m vo dvojiciach  – držanie sa jednou rukou pod pazuchou, 25 m s lyžičkou a loptičkou – držanie lyžičky v zuboch a na nej stolnotenisová loptička, 25 m v tme so zažatou sviečkou. Tí, ktorí aspoň trochu vidia, si vyskúšali plávanie s okuliarmi, s akými misia pretekať nevidiaci plavci. Každý účastník pretekov dostal certifikát účastníka. V tomto roku certifikáty spolu s vianočným balíčkom osobne odovzdal významný hosť – minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter PLAVČAN, ktorý zavítal medzi nás a pozrel sa, ako dokážu telesne a zrakovo postihnutí plavci šantiť i plávať vo vode. Na záver sme si príjemne posedeli a poplávali. Kalendárny rok 2016 sme ukončili všetci veselo.

 a-007_1   a-159 a-035  a-051  a-129 a-015   a-117a-061   a-079

Dňa 1.12.2016 sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo neformálne priateľské stretnutie reprezentácie  Slovenskej republiky na olympijských a paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016, na ktoré pozval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Peter Plavčan. Vyslovil uznanie, že športoví reprezentanti sú vynikajúcimi vyslancami Slovenskej republiky a pozitívne zviditeľňujú našu krajinu po celom svete, čo potvrdili aj tohtoročné XXXI. olympijské a XV. paralympijské hry v Rio de Janeiro.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, poďakoval olympionikom, paralympionikom, ako aj ďalším členom výprav za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a odovzdal im pamätné mince. “V Brazílii som sa osobne mohol stretnúť s úžasnými mladými ľuďmi, ktorí vynikajúcim spôsobom reprezentovali Slovensko,” ocenil minister Peter Plavčan športovcov.

Na priateľskom stretnutí v aule Ekonomickej univerzity sa športovcom prihovorili aj predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel. Prevzaté:  http://www.minedu.sk/minister-peter-plavcan-ocenil-nasich-olympionikov-a-paralympionikov/

47279   47283

47299   47289

47277   47319

Dňa 26.11.2016 sa konal v Aquacentre Šutka v Prahe už  XXV. ročník plaveckých pretekov STRAHOV CUP, ktorého súčasťou bolo Finále Českého poháru 2016, ktorých sa zúčastnili plavci z klubov z Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Srbska, Grécka, Spojených Arabských Emirátov, Litvy, Švédska, domáci pretekári a plavci zo slovenských klubov z Košíc, Humenného, Nových Zámkov a z nášho klubu. Pretekalo celkom 82 seniorov, 39 juniorov, 14 žiakov a 7 plavcov v najmladšej žiackej vekovej skupine, celkom pretekalo 142 plavcov.

Z nášho klubu sa pretekov zúčastnili plavci Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Riečičiar a Marek Sloboda. Katarína Blattnerová, Miriam Slobodová a Branislav Blattner bilo tappermi, Larisa Jarembáková – športový psychológ, Daniela Brabušová trénerka a Daniela Šipošová trénerka a vedúca výpravy.

Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13,SB13,SM13 štartovala v piatich disciplínach a umiestnila sa dvakrát na prvom mieste, raz na druhom, piatok a ôsmom mieste. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii seniorov bez rozdielu pohlaví umiestnila na 4. mieste z 82 štartujúcich pretekárov, čo je najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v tejto vekovej kategórii. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 štartovala v piatich disciplínach po niekoľko mesačnej pauze (zlomenia, choroby) a umiestnila sa na 3., 4. 5. a 7. mieste, v disciplíne 100 m znak sa delila o 9. a 10. miesto s ruskou pretekárkou. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 3. mieste zo 14 štartujúcich, čo bolo najlepšie umiestnenie plavca zo SR v žiackej kategórii. Katarína CHUDÁ, S13,SB13,SM13 sa prvýkrát zúčastnila pretekov v 50 m bazéne. Štartovala v piatich disciplínach a umiestnila sa na 5., 6., 8., 9. a 12. mieste, čo je veľký úspech na prvé preteky v 50 m bazéne. Vytvorila si v každej disciplíne osobný rekord. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 5. mieste zo 14 štartujúcich, druhé najlepšie umiestnenie zástupcu SR v tejto kategórii. Jadranka MARIĆ, S9,SB8,SM9 štartovala v štyroch disciplínach, lebo bola práve po chorobe. Umiestnila sa na 6., 7., 9. a 13. mieste. I tak sa je podarilo v disciplíne 50 m v.sp. zaplávať osobný rekord. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii juniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 15. mieste z 39 štartujúcich pretekárov, čo je najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v juniorskej vekovej kategórii. Adam RIEČIČIAR, S5,SB4,SM5 štartoval v štyroch disciplínach po dlhšej pauze v tréningu zo zdravotných dôvodov. Pri jeho postihnutí sa odrazilo aj na výsledkoch, ale aj tak sa v disciplíne 50 m znak umiestnil na peknom 10. mieste. Ďalej to boli umiestnenia na 30., 33. a 46. mieste. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii seniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnil na 47. mieste z 82 štartujúcich pretekárov. Marek SLOBODA, S11,SB11,SM11 štartoval v piatich disciplínach. V disciplíne 100 m znak si zaplával osobný rekord a umiestnil sa ešte dvakrát na 13. mieste, raz na 21. mieste a raz na 37. mieste. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii juniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnil na 24. mieste z 39 štartujúcich pretekárov, čo bolo druhé najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v juniorskej vekovej kategórii. Foto: organizátori, Šipošová

clenovia-pk-dolphins-na-strahove-cup-2016   t-blattnerova-3-miesto-ziaci_2

rozcvicka-pred-pretekmi   ??????????

priprava-pred-pretekmi-2   rozplavba

rozplavba-2   pohoda-po-pretekoch

V piatok, dňa 11.11.2016, sa konalo v telocvični na Mokrohájskej ul.  na pozvanie riaditeľa  Spojenej školy, Andreja Lackoviča spolu so ŠK Altius, stretnutie s paralympionikmi, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku na tohtoročných paralympijských hrách v Rio de Janeiro. Boli to títo účastníci: atletika – Marián Kuřeja, boccia – Róbert Mezík, Róbert Ďurkovič, Michaela Balcová, Jakub Nagy, lukostreľba – Peter Kinik, stolný tenis – Alena Kánová, predseda SPV Ján Riapoš a členka nášho plaveckého klubu Karina PETRIKOVIČOVÁ.

Besedujúcich privítali spolu riaditeľ školy, Andrej Lackovič a predseda ŠK Altius Martin Gabko. Komentovanie besedy začal Stanislav Ščepán, ktorého potom vystriedal Samuel Roško, generálny sekretár SPV. Medailisti z Ria ukázali svoje medaily možno budúcim reprezentantom. Prečo? Lebo väčšina prítomných reprezentantov na besede sú absolventmi školy, ktorá stretnutie organizovala. Napríklad, naša Kaja vyrástla v bazéne na Mokrohájskej. Povedala prítomným, že plávanie je drina, ale dúfame, že aj tak nájde svojich nasledovníkov. Lebo, ak niekto chce v živote niečo dokázať, musí na sebe tvrdo pracovať, pestovať si pevnú vôľu a popasovať sa s problémami. Nikdy sa nevzdávať. A tieto vlastnosti sa každému zídu aj v civilnom živote. Len takto sa dá dosiahnuť v živote to, čo chceme dokázať. 

pozvanka  dscn2396dscn2439  dscn2388dscn2432  dscn2444

dscn2464   dscn2458

1 2 3 8