Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

  

Zdroj informácií a tlačivá na poukázanie 2% z dane za rok 2017:

Podklady sme čerpali zo stránok:

www.rozhodni.sk

 

 IČO: 42255341

Právna forma: Občianske združenie

Názov: PK telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

Ulica: Gabčíkova 428/8

Obec: Bratislava

PSČ: 841 04 

 

Prevzaté zo stránky  www.rozhodni.sk

Postup krokov na poukázanie 1 % (2%, resp. 3 %) pre fyzické osoby, pre zamestnancov a pre právnické osoby za rok 2017:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ - na tejto stránke sú editovateľné daňové priznania