Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

Zdroj informácií a tlačivá na poukázanie 2% z dane za rok 2016:

Podklady sme čerpali zo stránok:

www.rozhodni.sk

 

 IČO: 42255341

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Plavecký klub TZPŠ DOLPHINS v Bratislave

Ulica: Gabčíkova 8

Obec: Bratislava

PSČ: 841 04 

 

Prevzaté zo stránky  www.rozhodni.sk

Postup krokov na poukázanie 1 % (2%, resp. 3 %) pre fyzické osoby, pre zamestnancov a pre právnické osoby za rok 2016:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ - na tejto stránke sú daňové priznania editovateľné