Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 

Slovenský paralympijský výbor (SPV): www.spv.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ): www.sztp.sk

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ): www.sazps.sk

International Paralympic Committee (IPC): www.paralympic.org

IPC Swimming (para plávanie): http://www.paralympic.org/swimming/

European paralympic committee:http://www.europaralympic.org/

International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS): www.iwasf.com/iwasf

International Blind Sports Federation (IBSA): www.ibsasport.org

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk

Slovenská plavecká federácia (SPF): www.swimmsvk.sk

Národné športové centrum: http://www.sportcenter.sk/

Národná encyklopédia športu, informácie o najlepších športovcoch aj SPV:  http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=paralympionici

Antidopingová agentúra Slovenskej tepubliky: http://www.antidoping.sk/

Antidopingová agentúra Slovenskej tepubliky -zakázané látky: http://www.antidoping.sk/images/data/lieky/2015/Abecedn%C3%BD_zoznam_zak%C3%A1zan%C3%BDch_liekov_2015.pdf