Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 

Srdečne ďakujeme všetkým,

ktorí podporili aktivity nášho klubu

          

Ak sa rozhodnete podporiť nás, môžete to realizovať:

  prevodom na účet

   IBAN: SK5109000000005016884675 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

    názov účtu: Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

 

- na základe zmluvného vzťahu

- darovaním

- prispením 2 % z dane