Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Srdečne ďakujeme všetkým,

ktorí podporili aktivity nášho klubu

          

Ak sa rozhodnete podporiť nás, môžete to realizovať:

 –  prevodom na účet

   IBAN: SK39 7500 0000 0040 2835 0465 (ČSOB)

   názov účtu: Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

 

– na základe zmluvného vzťahu

– darovaním

– prispením 2 % z dane