Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Logotyp_horizontal_1   logo_Nadácia Jáína Korca   dve-percenta-pravda-150x35

V dňoch 25.6. 2019 a 30 . 2019 sa konali vo fínskom  Pajulahti. Na V. Európskych para mládežníckych hier EPYG 2019 štartovalo okolo 450 reprezentantov z 25 krajín vo viacerých športoch – stolný tenis, showdown, boccia a para plávaní, kde nás reprezentovala Tatiana BLATTNEROVÁ, ďalší dvaja účastníci boli telesne postihnutí. Tatiana BLATTNEROVÁ štartovala v piatich disciplínach a to 50 m v.sp., 100 m v.sp. a 400 m v.sp., 100 m znak a 100 m prsia, kde si v dvoch disciplínach utvorila osobné rekordy a to na 400 m v.sp. a 50 m v.sp. Okrem 100 m v.sp. sa vždy dostala v ostatných disciplínach do finále. Tatiana BLATTNEROVÁ si vybojovala 3. miesto v disciplíne 100 m znak a tým vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu. K tomu ešte pridala jedno 5. miesto na 50 m voľný spôsob, dvakrát šieste miesto a jedno 10 miesto.

     Smutné bolo, že ŠTK para plávania pri SPV nedovolilo štartovať na týchto pretekoch aj našej druhej zrakovo postihnutej plavkyni, Kataríne CHUDEJ, na vlastné náklady, čo je v rozpore so stanovami SPV, aj zákonom o športe. Pritom pred dvoma rokmi priniesla z týchto hier až štyri bronzové medaily.

2_1133019896881206_3732181741041876992_n   3_1133352393514623_4423985815764336640_n

4_1133020033547859_2644487750140559360_n   5_1133021350214394_4421326981900009472_n

6_2379867102081194_7133737410738782208_n   7_2378155665585671_6072187259430371328_n (1)

8_2758484200846285_1968785666724593664_n   9_1051440535039143_4141531088293986304_n