Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Kontrolné preteky reprezentácie A, B a zväzového centa SPV v plávaní zdravotne znevýhodnených športovcov sa konali v Nových Zámkoch v dňoch 25.7.2014 a 26.7.2014. Zúčastnili sa ich naši dvaja plavci – Anna Gettlerová a Marek Sloboda. Ostatní naši plavci boli v tom termíne buď na sústredení v Poprade v rámci prípravy na ME IPC 2014 a Svetové hry juniorov IWAS alebo na liečebných pobytoch.

Obaja plavci nás reprezentovali veľmi dôstojne, keď Anna Gettlerová si zaplávala dva osobné rekordy a Marek Sloboda si zaplával štyri osobné rekordy. Obaja vo svojich skupinách postihnutia získali zlaté medaily.

20140726_094213    20140726_094053 20140726_094204    20140726_093113