Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Prosíme Vás, dajte hlasy našej Gitke Prokeinovej v kategórii šport na www.slovenkaroka.sk  alebo SMS správu na číslo 7508 v tvare SR 20

ĎAJKUJEME

 gitka2 - Kopie      Gitka Slovenka roka 2014_2