Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

V dňoch   14.07.2023   až  26.07.2023  sa koná sústredenie reprezentácie para plávania v Bulharsku, ktorého sa zúčastňujú aj dve členky nášho plaveckého klubu:  Karina Petrikovičová a Tatiana Blattnerová.