Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 

007