Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Naša členka, Dominika Praženicová, úspešne zmaturovala. Okrem skúšiek ”zrelosti” skladala skúšky aj ako budúca trénerka plávania a získala aj licenciu trénera plávania I. triedy.

Dominika, zo srdca blahoželáme!

 Domika Praženicová