Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur.  Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. https://www.nadaciasov.sk/ukazsa/o-projekte

116 mladých talentovaných športovcov sa zapojilo do druhého ročníka grantového programu UKÁŽ SA!, v ktorom Nadácia Slovenského olympijského výboru prerozdelí až 30-tisíc eur. Na zasadnutí Správnej rady nadácie vybrala odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu zo všetkých prijatých žiadostí TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke  www.nadaciasov.sk.

Náš klub prihlásil do tejto súťaže talentovanú Tatianu BLATTNEROVÚ, ktorá je v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta seniorov v Mexiku a táto finančná podpora by jej veľmi pomohla, pretože zo svojho rozpočtu musí financovať aj tapperov (signalizátorov na obrátkach).

https://www.nadaciasov.sk/ukazsa/sportovec/tatiana-blattnerova

Medzi posledných TOP12 sa prebojovala aj naša nevidiaca plavkyňa, Tatiana Blattnerová,  ktorá sa bude sa uchádzať o každý hlas, teda aj o Váš. Pri tejto príležitosti vás prosíme o jej podporu zdieľaním na vašej internetovej stránke a Facebooku. Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc pri hlasovaní, aby sa umiestnila na poprednejšom mieste. Hlasovanie bude prebiehať od 7. júla do 29. júla 2017, kedy končí aj XIII. Európsky olympijský festival mládeže v Győri.  Výsledky grantového programu UKÁŽ SA! budú vyhlásené začiatkom septembra.

Preto Vás prosíme o hlasovanie každý deň, každý hlas je vzácny a pottrebný. Prosíme Vás touto cestou, aby ste o tejto súťaži informovali aj svojich blízkych, priateľov, sympatizantov a pod. Každý hlas pomôže a posunie ju vyššie. Je tam jediná zdravotne postihnutá medzi zdravými.Veľmi pekne ďakujeme.

Tatiana, držíme Ti palce a hlasujeme za Teba!

 DSC01341  DSC06775