Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Dňa 27.5.2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. sa v priestoroch Základnej školy Fándlyho č. 11 v Pezinku  v spolupráci s Lions klub Bozin Pezinok a mestom Pezinok konal Deň bez bariér. Cieľom Dňa bez bariér bola integrácia handicapovanej mládeže pomocou športových a voľno-časových aktivít do života intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči postihnutým. Cieľovou skupinou tohto podujatia plného športu a voľno-časových náučných aktivít  boli deti, mládež so zrakovým, mentálnym a iným zdravotným postihnutím. V rámci prezentácie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov sme prezentovali našich členov – zrakovo postihnutých para plavcov – Karinu PETRIKOVIČOVÚ, Tatianu BLATNEROVÚ a Mareka SLOBODU spolu s rodičmi – Katarínou Blattnerovou a Miriam a Milanom Slobodovcami, ktorí im robia tapperov a s trénerkou Danielou Šipošovou.

https://www.lci-d122.org/pezinok/aktuality/bez-barier-2017/

DSC00825   DSC00822

DSC00850   ???????????????????????????????

DSC00844   DSC00846

DSC00866   20170527_125331