Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

logo Pravda   Logotyp_horizontal_1   logo_Nadácia Jáína Korca

Dňa 19.10.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá SR v para plávaní s medzinárodnou účasťou v počte 119 pretekárov, ktorých sa zúčastnili i plavci z nášho klubu. Boli to Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Erik Birkuš a Tomáš Zajíc. Doprovod tvorili rodičia plavcov, Daniela Barbušová a trénerka Daniela Šipošová, p. Jarembáková na pretekoch nebola, pretože ochorela.

Tatiana Blattnerová štartovala v piatich disciplínach a vyplávala si tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. V hodnotení dvojboja skončila v juniorskej kategórii na prvom mieste a vyhrala aj súťaž OPEN  so ziskom 1 310 bodov. Katarína Chudá má už istý čas zdravotné problémy a preto štartovala len v troch disciplínach. V hodnotení dvojboja skončila v juniorskej kategórii na treťom mieste a v súťaži OPEN  skončila na 9. mieste so ziskom 887 bodov. Erik Birkuš štartoval v štyroch disciplínach a v dvoch si zaplával veľmi pekné osobné rekordy. V súťaži OPEN  skončil na 60. mieste so ziskom 300 bodov zo 119 štartujúcich pretekárov. Tomáš Zajíc štartoval v štyroch disciplínach a v každej disciplíne si zaplával veľmi pekné osobné rekordy. V hodnotení dvojboja skončil na 11. mieste v juniorskej kategórii. V súťaži OPEN  skončil na 70. mieste so ziskom 262 bodov zo 119 štartujúcich pretekárov.

Veľmi nás potešilo, že pretekárov boli povzbudiť i naši bývalí reprezentanti Margita Prokeinová, Karina Petrikovičová, Jadranka Marič, či Gabriel Izsóf.

2_22240246539182_n   20191019_110714

20191019_104124   20191019_143250

20191019_112837   20191019_122917

20191019_134843   20191019_150126

20191019_162226   20191019_164748

20191019_204218   20191019_204441

72886959_986795014990607_3210075603755597824_n   73033772_222401285391943_7843683203981246464_n

20191019_204933