Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Dňa 20.11.2021 sa v Prahe konali plavecké preteky PARA SWIMMING CUP PRAHA 2021, ktorých sa zúčastnili i členova nášho Plaveckého klubu telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS a to Tatiana BLATTNEROVÁ, Katarína CHUDÁ, Karina PETRIKOVIČOVÁ a Lea ŠPINDOROVÁ. Pretekov sa zúčastnilo okolo 100 pretekárov z Českej republiky a Slovenska.

Tatiana BLATTNEROVÁ (zrakovo postihnutá) mala tri štarty a vyplávala si tri zlaté medaily. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii žien obsadila prvé miesto so ziskom 1 295 bodov z celkového počtu 47 pretekárok. V hodnotení Česko-slovenského pohára v para plávaní za rok 2021 obsadila v Súťaži jednotlivcov – OPEN ženy taktiež 1. miesto so ziskom 2 616 bodov z celkového počtu 62 pretekárok.

Katarína CHUDÁ (zrakovo postihnutá) štartovala v štyroch disciplínach a obsadila jedno 1. miesto, dve 3. miesta a jedno 5. miesto. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii žien obsadila 6. miesto so ziskom 933 bodov z celkového počtu 47 pretekárok. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii juniorov OPEN obsadila 2. miesto so ziskom 933 bodov z celkového počtu 17 pretekárok. V hodnotení Česko-slovenského pohára v para plávaní za rok 2021 obsadila v Súťaži jednotlivcov – OPEN ženy 6.miesto so ziskom 1 845 bodov z celkového počtu 62 pretekárok.

Karina PETRIKOVIČOVÁ (zrakovo postihnutá) štartovala v štyroch disciplínach a obsadila dve prvé miesta, jedno zdieľané 1. – 2. miesto a jedno 2.miesto. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii žien obsadila 2. miesto so ziskom 1 179 bodov z celkového počtu 47 pretekárok. V hodnotení Česko-slovenského pohára v para plávaní za rok 2021 obsadila v Súťaži jednotlivcov – OPEN ženy 2. miesto so ziskom 2 179 bodov z celkového počtu 62 pretekárok.

Lea ŠPINDOROVÁ (telesne postihnutá) štartovala v štyroch disciplínach a obsadila dve tretie miesta, jedno 6. a jedno 7. miesto. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii žien obsadila 11. miesto so ziskom 650 bodov z celkového počtu 47 pretekárok. V celkovom hodnotení jednotlivcov v dvojboji v kategórii juniorov OPEN obsadila 4. miesto so ziskom 650 bodov z celkového počtu 17 pretekárok. V hodnotení Česko-slovenského pohára v para plávaní za rok 2021 obsadila v Súťaži jednotlivcov – OPEN ženy 31.miesto so ziskom 650 bodov z celkového počtu 62 pretekárok.

Takže náš klub so štyrmi para plavkyňami sa so ziskom siedmych zlatých, jednej striebornej a troch bronzových medailí umiestnil v medailovom prehľade klubov na druhom mieste za klubom PARA PLAVÁNÍ PRAHA, ktorý tam mal 44 pretekárov.

Dievčatá, veľká gratulácia! Ďakujeme za vzornú reprezentáciu SR i klubu!