Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Členovia Plaveckého klubu telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave želajú šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, v roku 2023 pevné zdravie, šťastie, veľa úspech v osobnom i športovom živote, veľa optimizmu a elánu.