Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

V dňoch od 2.7. do 8.7.2015 sa v holandskom meste Stadskanaal konali 11. Svetové hry juniorov IWAS 2015 (11th IWAS Junior World Games 2015) športovcov do 23 rokov. Súťažilo sa v atletike a v plávaní. Do súťaží v atletike sa prihlásilo 23 štátov z celého sveta, plávaní to bolo prihlásených 10 štátov. Slovenskú republiku reprezentoval člen nášho klubu, Adam RIEČIČIAR, spolu so sprievodom, Larisou JAREMBÁKOVOU, športovou psychologičkou, ktorá bola súčasne aj vodičkou auta. Adam štartoval v 5 disciplínach a to 50 m znak, 50 m v.sp., 100 m v.sp., 200 m v.sp. a 100 m prsia. Keďže medaily sa odovzdávali len v disciplínach, kde bolo prihlásených 5 športovcov a viac, Adam obišiel “na sucho”, lebo v skupine postihnutia S5 alebo SB4 ich bolo menej ako stanovený počet. Dosiahnuté výsledky: z piatich štartov si vyplával 4 veľmi kvalitné osobné rekordy. 50 m znak 1:16.54, 50 m v.sp. 1:08.39 zlepšenie o 3,21 sek., 100 m v.sp. 2:32.29 zlepšenie o 3,81 sek.200 m v.sp. 5:24.57 zlepšenie o 18,13 sek.100 m prsia 3:18.66 zlepšenie o 16,14 sek.

RIEČIČIAR 004    Jarembáková Larisa_2           medium

Dňa 22.6.2015 sa bude konať zraz reprezentačného družstva v plávaní v súlade s prípravou reprezentácie SR na majstrovstvá sveta 2015 v Glasgowe a na paralympijské hry RIO 2016., ktoré sa uskutoční o 8:30 na Termálnom kúpalisku E. Tatárika v Nových Zámkoch. Z 11 reprezentantov SR je 5 reprezentantov z  nášho klubu – A tím: Karina PETRIKOVIČOVÁ, B tím: Tatiana BLATTNEROVÁ, Jadranka MARIĆ a Adam RIEČIČIAR, C tím: Marek SLOBODA.

“A” PETRIKOVIČOVÁ 003 ”B” BLATTNEROVÁ 004    MARIĆ 002 RIEČIČIAR 004   “C”  SLOBODA  004

Dňa 16.6.2015 sa primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Ivo Nesrovnal, stretol a ocenil talentovanú mládež, ktorá v školskom roku 2014/2015 napriek rôznym úskaliam a prekážkam súčasného života venovala svoj voľný čas rozvoju svojho talentu, k zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a dokázať oveľa viac ako ich rovesníci. Talentovaná mládež pracovala pod vedením skúsených pedagógov a trénerov, rozvíjala svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti a tým reprezentovala seba, svoju školu, klub, mesto i Slovensko na rôznych súťažiach v oblasti športu, v kultúre a umení, v prírodovedných, technických a spoločenských vedách, prezentovali znalosti cudzích jazykov a stali sa víťazmi v krajských kolách predmetových súťaží a olympiád, celoštátnych súťaží a na medzinárodných súťažiach s účasťou minimálne troch krajín. Spolu s oceneným reprezentantom primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy poďakoval aj ich pedagógom a trénerom. Hlavným cieľom podujatia bolo ocenenie ich spoločných vynikajúcich výsledkov. Medzi ocenenými bol aj náš člen, Marek SLOBODA a jeho trénerka, Daniela ŠIPOŠOVÁ. Súčasne ďakujeme aj rodičom oceneného, pomoc ktorých je tiež potrebná.  Zdroj: www.bratislava.sk/

DSC08557  x4

DSC08558  DSC08570

20150616_133038  20150616_112225  DSC08571

V dňoch 29.5.- 31.5.2015 sa konali XX. majstrovstvá ČR v plávaní v Brne na Mestskom plaveckom štadióne Lužánky. Majstrovstvá sú zaradené do kalendára Medzinárodného paralympijského výboru pre plávanie (IPC Swimming).

Pretekov sa zúčastnilo 110 pretekárov z NPC Bieloruska, Kaunas Litva, PÉCSI SPORT z Maďarska a 12 klubov z Českej republiky. Zo Slovenska sa majstrovstiev zúčastnili plavci z PK Nové Zámky, PK CHEMES Humenné, ŠKpKZ Košice, Spoločnosť Downovoho syndrómu na Slovensku. Náš klub reprezentovali: Tatiana Blattnerová, Anna Gettlerová, Šimon Holek, Jadranka Marić, Adam Riečičiar a Marek Sloboda, Karina Petrikovičová za SVK. Ako doprovod boli Katarína Blattnerová – tapper, Andrea Gunesch – tapper i vodička auta, Martin Mozolányi vodič, Slobodová Miriam – tapper, Sloboda Milan – vodič auta a tapper, Larisa Jarembáková – športový psychológ a vodička auta, Daniela Šipošová – trénerka a vedúca výpravy. Všetci štartovali na vlastné náklady okrem reprezentantky Kariny Petrikovičovej a jej doprovodu.

Dosiahnuté výsledky: súťažilo sa systémom OPEN, medaily a diplomy sa udeľovali len v prípade, ak v disciplíne štartovalo 6 a viac pretekárov. Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13, SB13, SM13 – štartovala v šiestich disciplínach a potvrdila svoju výkonnosť pred majstrovstvami sveta v tomto roku. Celkom zvíťazila v dvoch disciplínach a v štyroch disciplínach bola druhá. Potvrdila splnenie MQS limitov účasti na PH v Rio de Janeiro v roku 2016, čo ocenili aj usporiadatelia pretekov pri záverečnom vyhlasovaní výsledkov. V záverečnom hodnotení troch najlepších výkonov XX. MČR v kategórii seniorov muži a ženy spolu sa umiestnila na druhom mieste za paralympijským zlatým medailistom a svetovým rekordérom Arnoštom Petráčkom len o 5 bodov za disciplínu 100 m znak. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 – štartovala v štyroch disciplínach, z toho v troch disciplínach si znovu zlepšila osobné rekordy, čím potvrdila zvyšovanie výkonnosti smerom na MS 2015. V celkovom hodnotení sa dvakrát umiestnila na 4. mieste, raz na 5. mieste a raz na 8. mieste. V rámci slávnostného večera bola vyhodnotená v rámci troch najlepších výkonov XX. MČR v kategórii najmladší žiaci (chlapci a dievčatá spolu) na treťom mieste za disciplínu 100 m v.sp. Jadranka MARIĆ, S10,SB9,SM10 – štartovala po úraze ramena v šiestich disciplínach. V disciplíne 400 m v.sp. vyplávala bronzovú medailu. V rámci slávnostného večera bola vyhodnotená v rámci troch najlepších výkonov XX. MČR v kategórii juniori (juniori a juniorky spolu) na treťom mieste za disciplínu 400 m v.sp. Anna GETTLEROVÁ, S6,SB6,SM6 – štartovala v piatich disciplínach a v troch si zlepšila osobné rekordy. Je v príprave na Európske hry mládeže vo Varaždíne, ktoré sa budú konať v tomto roku. Šimon HOLEK, S9,SB8,SM9 – nakoniec neštartoval zo zdravotných dôvodov. Je v príprave na Európske hry mládeže vo Varaždíne, ktoré sa budú konať v tomto roku. Adam RIEČIČIAR, S5,SB4,SM5 – štartoval v piatich disciplínach, kde si v štyroch disciplínach vytvoril kvalitné osobné rekordy. V disciplíne 200 m v.sp. získal striebornú medailu. V disciplíne 50 m znak sa umiestnil na peknom 7. mieste. Marek SLOBODA, S11,SB11,SM11 – štartoval v štyroch disciplínach, keď si dvoch zlepšil osobné rekordy. V disciplíne 100 m prsia skončil na 4. mieste. Je v príprave na Európske hry mládeže vo Varaždíne, ktoré sa budú konať v tomto roku.

Všetci plavci podali hodnotné výkony. Ďakujeme aj všetkým účastníkom pretekov, ktorí všetci pomáhali plavcom pri účasti v jednotlivých disciplínach ako tapperi  a osobní asistenti.

DSC08413   DSC08521

DSC08526   DSC08532

20150530_083503   DSC08513

V dňoch 16.5. a 17.5.2015 sa konali otvorené majstrovstvá Maďarska v plávaní v meste Eger. Preteky boli dôležité aj z toho titulu, že boli poslednými, na ktorých sa ešte mohli plniť limity účasti na MS IPC 2015 do Glasgowa. Z nášho klubu na pretekoch štartovali všetci plavci aj so sprievodom na náklady SPV.

Štarty v disciplínach boli nastavené tak, aby sa plnili limity účasti na MS IPC 2015, resp. na splnenie osobných rekordov smerom k účasti na Európske hry mládeže (ďalej len EHM) v Chorvátsku  Svetové hry juniorov v Holandsku. PETRIKOVIČOVÁ Karina, S13, SB13, SM13 – má splnené  limity účasti v každej disciplíne, ale v disciplínach 100 m prsia a 100 m motýlik si zlepšila už splnené limity na MS IPC 2015 do Glasgowa na úrovni osobných rekordov. BLATTNEROVÁ Tatiana, S11, SB11, SM11 – má splnené štyri limity účasti na MS IPC 2015 do Glasgowa a svojim výkonom potvrdila svoju výkonnosť a zaplávala si dva osobné rekordy. GETTLEROVÁ Anna, S6, SB6, SM6 – je v príprave na Európske hry mládeže a zaplávala si dva osobné rekordy. HOLEK Šimon, S9, SB8, SM9 – boli to jeho prvé preteky na 50 m bazéne, ale zaplávané časy boli v jeho vekovej kategórii veľmi kvalitné. Je v príprave na Európske hry mládeže a zaplával si štyri osobné rekordy. MARIĆ Jadranka, S10, SB9, SM10 – bola tesne po chorobe, ale aj tak si zaplávala jeden osobný rekord. Je v príprave na Európske hry mládeže v Chorvátsku. RIEČIČIAR Adam, S5, SB4, SM5 – je v príprave na Svetové hry juniorov v Holandsku a zaplával si jeden osobný rekord. SLOBODA Marek, S11, SB11, SM11 – je v príprave na Európske hry mládeže a zaplával si dva osobné rekordy.

DSC08220    DSC08219  

DSC08222   DSC08227

V správe dňa 22.4.2015 z plaveckých pretekov v Berlíne uviedol reprezentačný tréner plávania pri SPV p.Ladislav Struhár mená reprezentantov zaradených do “A tímu SVK a do “B” tímu SVK. Z nášho klubu sú to títo členovia –  v “A” tíme SVK je reprezentantka SR Karina PETRIKOVIČOVÁ a v “B” tíme SVK sú reprezentanti SR Tatiana BLATTNEROVÁJadranka MARIĆ a Adam RIEČIČIARČiže, z nášho klubu máme až štyroch reprezentantov.

Karina PETRIKOVIČOVÁ splnila päť “A” limitov a dva “B” limity účasti na MS IPC 2015 a Tatiana BLATTNEROVÁ splnila tri “A” limity a jeden “B” limity účasti na MS IPC 2015. Ešte sa budú konať jedny preteky, kde sa dajú plniť, resp. potvrdiť splnenie limitov na MS a ktoré sa budú konať v Egeri od 16.5. do 17.5.2015. Jadranka Marić je niekoľkonásobnou medailistkou zo svetových a európskych  hier juniorov, Adam Riečičiar splnil limit na ME IPC 2014, ale organizátori jeho nomináciu neprijali.  Časy v disciplínach, ktoré zaplávala Karina Petrikovičová sú časmi, ktoré znamenajú splnenie troch “A” limitov a troch “B” limitov účasti na paralympijské hry do Rio de Janeiro v roku 2016.

 Kaja 2015   BLATTNEROVÁ 001   DSC06778  RIEČIČIAR 001

V dňoch od 15.4.2015 do 19.4.2015 sa konajú v Berlíne 29. otvorené majstrovstvá Nemecka za účasti 40 štátov z celého sveta a 53 domácich klubov, celkom štartuje 557 plavcov, všetkých individuálnych štartov je 3 060. Pretekov sa zúčastňujú plavci napr. z USA, Austrálie, Kanady, Mexika, Japonska a takmer celá Európa. Aj tento rok sa tam zišla veľmi silná konkurencia.

Z nášho klubu reprezentujú Slovensko naši najlepší: Karina PETRIKOVIČOVÁ, Tatiana BLATTNEROVÁ,  Jadranka MARIĆ a Adam RIEČIČIAR. Realizačný tím tvorili športová psychologička Larisa Jarembáková a trénerka Daniela Šipošová. Ako doprovody boli rodičia Katarína Blattnerová, ktorá musela asistovať aj na pretekoch ako asistent na dráhe, v skupine S11 musia byť dvaja a Stanislav Riečičiar, ktorý bol osobným asistentom a súčasne aj vodičom mikrobusu.

Všetci plavci plávali svoje maximum, časy boli na hranici osobných rekordov alebo vytvorili nové osobné rekordy. Karina Petrikovičová zaplávanými časmi potvrdila splnenie limitov “A” na MS v tomto roku v Glasgowe a súčasne zaplávala ako jediný slovenský plavec časy, ktoré predstavujú splnenie troch limitov “A” a troch limitov “B” účasti na budúcoročnú paralympiádu do Rio de JaneiroTatiana Blattnerováv disciplíne 100 m v.sp. zaplávala osobný rekord a týmto časom splnila ďalší limit, tentoraz “B” limit účasti na tohtoročných MS v Glasgowe, takže ich má spolu štyri limity – tri “A” a jeden “B”. Tatiana Blattnerová potvrdila výkonnostný rast aj v disciplíne 400 m v.sp., kde znovu výrazne zlepšila svoj osobný rekord a vo svojej skupine postihnutia S11 získala bronzovú medailu. Svojou stúpajúcou výkonnosťou – osobný rekord aj v disciplíne 100 m prsia potvrdila, že jej účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta IPC by nemala byť problémom. Jadranka Marić si zaplávala tri osobné rekordy a Adam Riečičiar si zaplával štyri osobné rekordy. Všetci naši plavci potvrdili rastúcu výkonnosť vytvorenými osobnými rekordmi.

Výsledky: http://www.idm-schwimmen.de/protokoll/

 členovia našej časti výpravy   s medailou

Kaja pláva znaka   DSC08118

V nedeľu 12. 4. 2015 sa konal 68. ročník Národného behu DEVÍN – BRATISLAVA. Súčasťou podujatia je aj beh Malý Devín – beh pre deti do 15 rokov (kategórie: H,I,J,K) a kategória L – cca 2 600 m, ktorý sa bežal spod mosta Lafranconi. Tohto roku sa behu zúčastnil aj náš plavec, Marek SLOBODA a keďže je nevidiaci, bežal spolu s dobrovoľníkom z klubu Lions Bratislava, Milošom Sísom v kategórii Rekreační bežci – MIX. Dobehol v krásnom čase 0:16:37 a vo svojej kategórií skončil na veľmi peknom 59. mieste zo 151 bežcov. Marek sa zúčastnil tohto podujatia už druhýkrát a tento rok si zlepšil čas o 3:13 min. Štartoval za Spojenú školu internátnu na Svrčej ulici.

20150412_110311 Snímka 2 (15. 4. 2015 9-53)   20150412_085236   20150412_110518

V dňoch od 27.3. do 29.3.2015 sa konali medzinárodné plavecké preteky v Karlových Varoch pod názvom XIII. POHÁREK – 1. závod Českého poháru tělesně postižených plavců 2015. Z nášho klubu štartovali nasledovní členovia: Blattnerová Tatiana, Gettlerová Anna, Holek Šimon, Marić Jadranka, Petrikovičová Karina, Riečičiar Adam a Sloboda Marek. Preteky sa konali v 25 m bazéne.

PETRIKOVIČOVÁ KarinaS13,SB13,SM13 – naša najlepšia plavkyňa a slovenská reprezentantka má v súčasnosti splnených päť “A” limitov a dva “B” limity účasti na MS 2015 v Glasgowe. Svoj výkonnostný rast potvrdila aj na týchto pretekoch a v disciplíne 100 m znak ziskom 1 066 bodov a tento výsledok bol vyhlásený ako najlepší ženský výkon. V súťaži dvojboja (najlepšie dva bodové výsledky), ktorý bol bez rozdielu pohlaví a postihnutia (telesne, zrakovo a mentálne postihnutí spolu) sa umiestnila na 2. mieste v kategórii dospelých. Okrem týchto výsledkov si zaplávala osobný rekord na 50 m v.sp. 0:29,80, v disciplíne 100 m prsia si opravila osobný rekord z roku 2008 a časom 1:30,80 ho zlepšila o viac ako 4 sek. a zlepšila si časy aj v disciplínach 400 m v.sp., 100 m M a 200 m PP. Svojimi výkonmi znovu potvrdila rastúcu výkonnosť pred tohtoročnými MS v Glasgowe.

BLATTNEROVÁ Tatiana, S11,SB11,SM11 – naša druhá najlepšia plavkyňa a slovenská reprezentantka má v súčasnosti splnené tri “A” limitov účasti na MS 2015 v Glasgowe. Svoj výkonnostný rast potvrdila aj na týchto pretekoch a v disciplíne 400 m v.sp.  za 7:01,00 výrazne zlepšila čas z Dánska a potvrdila splnenie limitu v tejto disciplíne. Okrem toho si zlepšila ešte ďalšie tri osobné rekordy v disciplínach 100 m Z, 100 m P a 100 m v.sp. V hodnotení kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví a postihnutia v súťaži dvojboja sa umiestnila na 2. mieste z 9 pretekárov. Svojimi výkonmi aj Tatiana znovu potvrdila rastúcu výkonnosť pred tohtoročnými MS v Glasgowe.

MARIĆ Jadranka, S10,SB9,SM10 – hoci je po polročnej pauze v tréningu zo zdravotných dôvodov, potvrdila svoj výkonnostný rast a v disciplíne 400 m v.sp. zaplávala osobný rekord. V ostatných disciplínach zaostala len veľmi málo, čo je na vrub aj tohtoročnej chrípkovej situácie. V kategórii juniorov v hodnotenom dvojboji bez rozdielu pohlaví a postihnutia skončila na 4. mieste z 30 pretekárov rozdielom len 17 bodov.

GETTLEROVÁ Anna, S6,SB6,SM6 – dlhšiu dobu mala buď zdravotné problémy alebo školské povinnosti, ale aj tak si zaplávala osobný rekord v disciplíne 100 m P a v disciplíne 400 m v.sp. zaostala za osobným rekordom necelú sekundu. V dvojboji juniorov bez rozdielu pohlaví a postihnutia skončila na 15. mieste z 30, čo je tiež veľmi pekný výsledok.

RIEČIČIAR Adam, S5,SB4,SM5 – je naším najťažšie telesne postihnutým plavcom. Ale to mu nebránilo zaplávať si tri veľmi kvalitné osobné rekordy v disciplíne 50 m Z časom 1:11,60 a umiestnil sa na 5. mieste z 22 pretekárov v bodovom hodnotení a bez rozdielu pohlaví a kde vlani splnil B limit na ME 2014, taktiež zaplával kvalitný osobný rekord aj v disciplíne 50 m a 100 m v.sp., čím potvrdil svoj výkonnostný rast hoci po pretekoch v Dánsku ochorel. V hodnotení kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví a postihnutia v súťaži dvojboja sa umiestnil na veľmi peknom 12. mieste z 30 pretekárov.

SLOBODA Marek, S11,SB11,SM11 – hoci preteká len krátko, dosahuje už kvalitné výsledky. Bude potrebné poslať ho na medzinárodnú klasifikáciu, lebo jeho zaplávané časy by mali veľmi dobré umiestnenie v rankovej listine IPC. Štartoval v piatich disciplínach z toho v dvoch si zaplával osobné rekordy. V disciplíne 100 m v.sp. sa zlepšil o viac ako 5 sekún a v disciplíne 400 m v.sp. časom 7:30,70 zaznamenal výrazné zlepšenie. V kategórii juniorov v hodnotenom dvojboji bez rozdielu pohlaví a postihnutia skončil na 12. mieste z 30 pretekárov.

HOLEK Šimon, S9,SB8,SM9 – náš nováčik, začal plávať koncom októbra a už ukázal, že s ním treba v budúcnosti počítať. Boli to jeho prvé preteky a dosiahnuté výsledky sú veľmi kvalitné, lebo neštartoval ako začiatočník a to sa v minulom roku sa ako neplavec zúčastnil Letného športového kempu pre deti mládež na Remate pod názvom „Hľadáme talenty“.  V hodnotení kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví a postihnutia v súťaži dvojboja sa umiestnil na 7. mieste z deviatich žiakov. Medzi svojimi súpermi bol najmladším pretekárom. Absolvoval aj klasifikáciu postihnutia, ktorá je platná len ako národná.

DSC07896   DSC07777

DSC07930   DSC07938

V čase, keď sme boli na ceste do Karlových Varov na preteky, bolo vyhlásenie najlepších športovcov Piešťan za rok 2015. Vyhlasovateľom ankety bol primátor Piešťan. Vo všetkých kategóriách sa na prvých miestach umiestnili ženy. Kategóriu dospelých vyhrala tenistka Dominika Cibulková, ale medzi ocenenými bola aj naša členka, Karina PETRIKOVIČOVÁ. Cenu v jej neprítomnosti boli prevziať rodičia. Ceny udeľovali primátor Miloš Tamajka spolu s predsedom komisie pre šport a rekreáciu Jozefom Drahovským. 

Viac informácií: http://www.pnky.sk/sport/medzi-sportovcami-piestan-dominovali-zeny/

 DSCF5455   športovec-roka-2014-19