Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

2df59cba296d971facd918d3609aff39

Postavte si stromček,  upracte si domček, buďte k sebe milí, nech Vás obklopí pohoda, šťastie a láska a prasiatko s mincami nech Vám pekne cinká.

V roku 2020 pevné zdravie, veľa šťastia a elánu na zdolanie všetkých prekážok a splnenie všetkých želaní a predsavzatí v súkromnom i športovom živote!  

 Všetko krásne Vám zo srdca želajú

členovia PK TZPŠ DOLPHINS

 

2b8bf47553_90530508_o2      novy_rok2018

2df59cba296d971facd918d3609aff39